السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ممكن احد يساعدني بها الاسايمنت حق الجافاا
انا عارفه كل الفقرات بس الفقره رقم 9,10,11
اللي يعرف ممكن يقولي الكود!!
JUBAIL UNIVERSITY COLLEGE

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
SEMESTER- 312 (2011)
Assignment #2 for CS101 Introduction to Computing
Due on Wednesday 25/May/2011. Submit hard copy to my office + email submission (.java file) by Wed 24:00.
Your assignment is to create student’s transcript system based of the following requirements:
1. Register student information (Full name, ID, D.O.B, address).
2. Register student major (CS, MIS, BUS, ENG).
3. Register the student’s level (freshman, sophomore, junior, senior)
4. Select if the student is (full time / part time)
5. Number of the semester’s student finished so far.
6. Number of subject in each semester.
7. Code, Name, credit hours and mark of each subject.
8. Based on the mark specify the grade for each subject.
9. Calculate the GPA in each semester.
10. Calculate the accumulative GPA in each semester.
11. Organize the information in each semester.
12. Print all information in transcript format.
13. After running your program, print the final output including user entries.