المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيديو تعليمى للميكاترونكسم .احمد عادل
06-01-2008, 09:41 PM
ملفات فيديو تعليمية للميكاترونكس

http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/

شكرا

eng-kareem
09-01-2008, 05:43 PM
للاسف الرابط لا يعمل يابشمهندس

شكرا ليك

احمد صبري الطائي
09-03-2008, 09:18 PM
ac induction motor (single phase) (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/ac_induction_motor.wmv) (2.3 MB)
ac induction motor variable frequency drive for a building air handler unit (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/air_handler_with_vfd.wmv) (6.8 MB)
ac induction motor with a soft start for a water pump (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/pump_motor.wmv) (1.2 MB)
ac generator, motor, and load experiment (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/generator_motor_load_lab.wmv) (6.9 MB)
brushless dc motor from a computer fan (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/brushless_dc_motor.wmv) (1.7 MB)
brushless dc motor gear pump (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/gear_pump.wmv) (2.5 MB)
butterfly valve and controller for a natural gas engine throttle body (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/controls/Woodward/throttle_body_valve.wmv) (1.0 MB)
dc and stepper motor examples (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/motors.wmv) (2.2 MB)
dc motor components (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/dc_motor.wmv) (2.7 MB)
dc motor PIC-based position and speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/dc_motor_design_example.wmv) (6.8 MB)
dc motor power-op-amp speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_amp_DE.wmv) (7.4 MB)
dc motor turned on and off by a transistor (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/dc_motor_transistor_switch.wmv) (2.4 MB)
high voltage disconnect switch (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/high_voltage_disconnect_switch.wmv) (0.6 MB)
hydraulic gear pumps (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/controls/Woodward/gear_pumps.wmv) (1.3 MB)
hydraulic pilot valve amplifier cut-away (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/controls/Woodward/pilot_valve_hydraulic_amplifier.wmv) (2.5 MB)
inkjet printer components with dc motors and piezoelectric inkjet head (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/inkjet_printer_components.wmv) (6.8 MB)
LatchTool PowerCylinder force amplifier (http://www.latchtool.com/home.asp)(view video from website)
magnetic levitation with superconductors (http://www.youtube.com/watch?v=Z4XEQVnIFmQ)
pneumatic biomechanics exercise apparatus overview (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/paulus_apparatus.wmv) (3.8 MB)
pneumatic (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/paulus_apparatus.wmv)biomechanics exercise apparatus frequency response (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/paulus_apparatus_frequency_response.wmv) (1.1 MB)
pneumatic cylinders of various types and sizes (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/pneumatic_cylinders.wmv) (3.5 MB)
radio control (RC) servo motor with pulse-width-modultion control (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/RC_servo_motor_with_PWM.wmv) (1.6 MB)
servo motor system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/servo_motor.wmv) (1.7 MB)
shape-memory alloy used to actuate a small, walking robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/robotics/Stiquito.wmv) (2.2 MB)
stepper motor PIC-based position and speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/stepper_motor_design_example.wmv) (4.9 MB)
stepper motor step response and acceleration through resonance (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/stepper_motor_acceleration.wmv) (2.3 MB)
high-speed video of medium speed response (http://high_speed_video.colostate.edu/Mechatronics/stepper_motor_medium_speed.wmv) (0.2 MB)
stepper motors used in an automated laboratory rat exercise machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/rat_exercise_machine.wmv) (8.0 MB)
voice coil (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/voice_coil.wmv) (1.1 MB)
voice coil head actuator and 3-phase stepper spindle motor in a computer hard-drive (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/computer_hard_drive.wmv) (1.8 MB)
circuit examples
decade counter and display circuit driven by a 555 timer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/decade_counter.wmv) (1.4 MB)
filter frequency response using a linear sweep (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/filter_frequency_response.wmv) (2.3 MB)
human circuit toy ball (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/human_circuit_ball.wmv) (1.9 MB)
LED flasher circuit (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/LED_flasher.wmv) (0.7 MB)
LED blinking eyed smiley face (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/LED_smiley_face.wmv) (0.4 MB)
light bulb series and parallel circuit comparison (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/light_circuits.wmv) (0.7 MB)
op amp integrator circuit at different frequencies (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/integrator_frequency_response.wmv) (2.2 MB)
RC circuit charging and discharging (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/RC_circuit.wmv) (1.1 MB)
siren circuit (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/siren.wmv) (1.0 MB)
siren circuit with Darlington transistor output (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/siren_Darlington.wmv) (0.6 MB)
siren circuit with voltage-controlled oscillator (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/siren_voltage-controlled.wmv) (1.4 MB)
data acquistion
data acquisition experiment (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/data_acquisition_lab.wmv) (2.6 MB)
new version with external USB device and music sampling (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/DAC_Lab.wmv) (11.2 MB)
NI dc motor data acquisition and control demonstration (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/NI_dc_motor_demo.wmv) (8.5 MB)
see also: using LabVIEW for interactive model-based control design and simulation (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/NI_LabVIEW_control_design_simulation.wmv) (8.2 MB)
electrical components and measurements
breadboard construction (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/breadboard.wmv) (2.4 MB)
capacitors (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/capacitors.wmv) (1.5 MB)
connectors (BNC, banana, alligator clips) (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/connectors.wmv) (3.2 MB)
diodes (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/diodes.wmv) (1.0 MB)
electronics components of various types and sizes (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/electronics_components.wmv) (5.9 MB)
integrated circuit manufacturing process stages (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/IC_process.wmv) (5.2 MB)
integrated circuits (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/ICs.wmv) (1.7 MB)
instrumentation for powering and making measurements in circuits (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/circuit_measurements.wmv) (3.5 MB)
oscilloscope demonstrations using the HP 2215 analog scope (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/analog_oscilloscope_demo.wmv) (16.2 MB)
power transformer with laminated core (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_transformer.wmv) (1.7 MB)
relay and transistor switching circuit comparison (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/relay_transistor_comparison.wmv) (2.3 MB)
resistor load bank (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/resistor_load_bank.wmv) (3.8 MB)
resistors (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/resistors.wmv) (1.4 MB)
switches (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/switches.wmv) (1.6 MB)
digital thermometer for thermocouple measurements (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/thermometer.wmv) (4.5 MB)
transistors (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/transistors.wmv) (1.0 MB)
mechatronic system examples
beer-launching refrigerator (http://www.youtube.com/watch?v=9oUWCLBKK3E) (see more info here (http://www.duke.edu/%7Ejwc13/beerlauncher.html))
bowling machine controller and actuators (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechanisms/bowling/bowling_controller_and_motors.wmv) (2.6 MB)
see also: "bowling mechanism" under Mechanism video demonstrations (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechanisms/index.html)
brushless dc motor gear pump (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/gear_pump.wmv) (2.5 MB)
computer hard-drive (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/computer_hard_drive.wmv) (1.8 MB)
CSU 2006 "Good Samaritan" urban search and rescue robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/robotics/good_samaritan.wmv) (13.2 MB)
DEMOSAT solar cell tester and air sample collector deployed by a helium balloon (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/DEMOSAT.wmv) (7.1 MB)
inkjet printer components with dc motors and piezoelectric inkjet head (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/inkjet_printer_components.wmv) (6.8 MB)
laboratory rat automated exercise machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/rat_exercise_machine.wmv) (8.0 MB)
PIC microcontroller student design projects (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/#PIC_PROJECTS)
programmable logic controller (PLC) with ladder logic (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PLC_and_ladder_logic.wmv) (4.0 MB)

Richard Simmons steamer with Letterman (http://www.ebaumsworld.com/2006/11/simmons-steamer.html) (example of a mechatronics project gone bad)
robot controlled by an EMG biosignal (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/EMG_robot.wmv) (6.0 MB)
robotics demonstrations (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/robotics/index.html)
video casette recorder (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/VCR.wmv) (VCR) (8.1 MB)
PIC microcontroller examples
dc motor PIC-based position and speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/dc_motor_design_example.wmv) (6.8 MB)
dc motor power-op-amp speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_amp_DE.wmv) (7.4 MB)
hexadecimal counter using a 555 timer and data flip-flops for hardware debouncing (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/hex_counter_with_hardware_debounce.wmv) (2.1 MB)
hexadecimal counter with software debounce (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/hex_counter.wmv) (1.0 MB)
LCD display (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_LCD_display.wmv) (0.6 MB)
potentiometer input and binary display (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_potentiometer_display.wmv) (1.0 MB)
pulse-width modulation speed control of a dc motor, adjustable by a numeric keypad (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/PIC_PWM_with_keypad.wmv) (4.8 MB)
multiple PICs (including one with internal A/D) used to control a robot based on an EMG biosignal (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/EMG_robot.wmv) (6.0 MB)
stepper motor PIC-based position and speed controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/stepper_motor_design_example.wmv) (4.9 MB)
PIC microcontroller student design projects
from MECH307 - Introduction to Mechatronics and Measurement Systems (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/index.html)
These projects are among the best from 2001 to the present. They are listed in order with the more impressive projects at the top of the list.
Jukebox Hero (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/jukebox_hero.wmv) (10.7 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
multifunction slot machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/slot_machine.wmv) (5.6 MB)
appeared in the May '05 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/slot_machine_article.pdf) and report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/slot_machine_report.pdf))
self-playing electric guitar (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/guitar_jukebox.wmv) (3.6 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
propane-powered potato launcher (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/propane_potato_gun.wmv) (8.1 MB)
appeared in the June '07 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/potato_launcher_article.pdf))
fire-fighting mobile robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/fire_fight_robot.wmv) (7.9 MB)
propane-boost truck (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/propane_boost_truck.wmv) (11.1 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
CSU-themed pinball machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/csu_pinball_machine.wmv) (6.7 MB)
RAM-Ride radio-controlled car (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/ram_ride.wmv) (7.3 MB)
auto-track-reconfigure mobile robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/reconfig_track_robot.wmv) (3.0 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
spring-loaded cue-stick squirt tester (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/cue_tester_spring-loaded.wmv) (7.3 MB)
Monopoly game assistant (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/monopoly.wmv) (7.1 MB)
see full report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/monopoly_report.pdf)
gumdrop binary to digital learning machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/gumdrop_machine.wmv) (4.0 MB)
appeared in the April '04 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/gumdrop_project_article.pdf) and report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/gumdrop_project_report.pdf))
paint gun aiming and shooting system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/paint_gun.wmv) (4.3 MB)
BeerBot - secure liquid dispensing system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/beer_bot.wmv) (3.3 MB)
appeared in the June '04 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/beerbot_article.pdf) and report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/beerbot_report.pdf))
Hic PICnic carnival game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/hic_picnic_game.wmv) (6.6 MB)
pneumatic cue-stick squirt tester (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/cue_tester_pneumatic.wmv) (3.5 MB)
laser pipe-cutting apparatus for fish-mouth joints (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/pipe_cutter.wmv) (2.1 MB)
frog linkage robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/frog_robot.wmv) (2.8 MB) http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
automated paint mixer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/paint_mixer.wmv) (6.9 MB)
spiritied "Cam The Ram" stuffed animal (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/Cam_the_Ram.wmv) (5.6 MB)
appeared in April '05 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/cam_the_ram_article.pdf) and report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/cam_the_ram_report.pdf))
Electronic "Twister" game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/twister.wmv) (4.0 MB)
appeared in June '05 Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/twister_article.pdf) and report (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/twister_report.pdf))
car door security system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/car_door_security.wmv) (4.1 MB) http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
FormulaSAE race car electronic shifter (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/formula_sae_shifter.wmv) (4.8 MB)
dog door and feeder (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/dog_door_and_feeder.wmv) (4.3 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
walking robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/walking_robot.wmv) (3.1 MB)
automated socket retriever (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/socket_retriever.wmv) (3.1 MB)
clock with solar system model (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/solar_system_clock.wmv) (4.7 MB)
plant care tank (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/plant_care_tank.wmv) (7.1 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
Nintendo controller "Simon Says" game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/simon_says.wmv) (6.4 MB)
hot air balloon controller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/hot_air_balloon.wmv) (3.7 MB)
"Volcano Island Tiki Golf" (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/volcano_mini_golf.wmv) (4.4 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
automated beer brewing system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/beer_machine.wmv) (3.5 MB)
Set-It-&-Forget-It automated dog feeder (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/Set_It_and_Forget_It.wmv) (3.6 MB)
golf tee ball-placement system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/golf_tee.wmv) (3.4 MB)http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/new.gif
weight-based refrigerator alarm and locking system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/refrigerator.wmv) (5.4 MB)
automated bike headlamp (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/bike_head-lamp.wmv) (2.6 MB)
appeared in the 11/21/05 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/bike_lamp_article.pdf))
smart tool box (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/tool_box.wmv) (7.4 MB)
automated rootBEER dispensing and metering system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/beer_meter.wmv) (4.5 MB)
rocket stabilizer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/rocket_stabalizer_project.wmv) (4.0 MB)
motor-driven cue-stick squirt tester (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/cue_tester_with_motors.wmv) (1.9 MB)
alarm clock with rug detector and automated window blinds (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/alarm_clock_and_blinds.wmv) (4.8 MB)
pinball machine controlled by a Motoral HC12 microcontroller (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/pinball_machine.wmv) (4.1 MB)
Greek letter "Mastermind" game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/Greek_mastermind.wmv) (2.6 MB)
lathe with stepper motors controlled by a manual pendant (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/lathe.wmv) (1.5 MB)
juice mixer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/juice_mixer.wmv) (1.7 MB)
RC airplane (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/RC_airplane.wmv) (3.7 MB)
Perfect Steering simulator (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/perfect_steering.wmv) (2.5 MB)
appeared in the November '05 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/perfect_steering_article.pdf))
Beer Pong ball washer and dryer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/ball_washer.wmv) (1.8 MB)
rice transporter (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/ASME_rice_hawler.wmv) for an ASME Student Design Contest (http://www.asme.org/students/Competitions/designcontest/index.html) (2.9 MB)
squirting door security system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/squirting_door.wmv) (4.7 MB)
draft distribution center (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/draft_distribution_center.wmv) (3.9 MB)
audio CD jukebox (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/jukebox.wmv) (5.9 MB)
miniature basketball HORSE game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/basketball_horse.wmv) (4.3 MB)
Whac-a-mole carnival game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/Whac_a_Mole.wmv) (2.3 MB)
Field-programmble Gate Array (FPGA) controlled table tennis assistant (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/FPGA_pong.wmv) (3.0 MB)
appeared in the April '05 issue of Design News (http://www.designnews.com/) (see article (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/project_report_samples/FPGA_pong_article.pdf))
HVAC temperature control system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/HVAC_system.wmv) (3.8 MB)
shot shooter delivery system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/shot_shooter.wmv) (2.3 MB)
one-piece mechatronic Battleship game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/battleship.wmv) (3.1 MB)
vacuum robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/vacuum.wmv) (1.5 MB)
Southpark "AWESOMO" robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/Southpark_Awesomo.wmv) (3.7 MB)
2 DOF vibration isolation experiment (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/vibration_absorber.wmv) (4.7 MB)
binary coo-coo clock (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/coo-coo_clock.wmv) (1.7 MB)
binary addition game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/binary_game.wmv) (3.8 MB)
automated blackjack dealer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/black-jack.wmv) (5.5 MB)
IR controlled search-and-rescue robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/search_vehicle.wmv) (2.5 MB)
thermoelectric beverage cooler (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/beverage_cooler.wmv) (3.4 MB)
can crusher with large dc motor (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/can_crusher_with_large%20motor.wmv) (3.8 MB)
pneumatic aluminum can crusher (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/can_crusher.wmv) (4.7 MB)
car with steering wheel control panel (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/car_with_steering_wheel.wmv) (1.9 MB)
parking lot control system (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/parking_lot.wmv) (3.2 MB)
automatic TV power-off from a seat switch (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/lazy_roommate_tv.wmv) (2.0 MB)
miniature car wash (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/car_wash.wmv) (1.6 MB)
Doggie Diner automated dog feeder (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/doggie_diner.wmv) (2.0 MB)
mine retrieval RC car (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/ASME_mine_retriever.wmv) for an ASME Student Design Contest (http://www.asme.org/students/Competitions/designcontest/index.html) (2.7 MB)
automobile automatic wiper and defroster (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/wiper_and_defrost.wmv) (2.6 MB)
card dealer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/card_dealer.wmv) (4.5 MB)
drink mixer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/drink_mixer.wmv) (1.7 MB)
alarm clock (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/alarm_clock.wmv) (2.5 MB)
automated ice-fishing pole (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/auto_ice_fishing_pole.wmv) (2.7 MB)
BeerPong game (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/beer_pong_game.wmv) (2.8 MB)
submersible temperature and pressure sensor apparatus (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/submersible_sensors.wmv) (3.9 MB)
RC car (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/RC_car.wmv) (1.6 MB)
automatic toilette seat (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/toilette_seat.wmv) (1.8 MB)
street lights (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/street_lights.wmv) (1.5 MB)
motor indexer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/motor_indexer_project.wmv) (1.4 MB)
soda fountain (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/soda_fountain.wmv) (1.3 MB)
PWM speed control (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/PWM_speed_control.wmv) (2.8 MB)
combination device (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/PIC_student_projects/combination_project.wmv) (1.6 MB)
power transmission
high voltage power transmission line cables and connectors (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/high_voltage_cables.wmv) (2.2 MB)
high voltage disconnect switch (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/high_voltage_disconnect_switch.wmv) (0.6 MB)
power station transformer fire (photos during (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_station_transformer_fire.jpeg), close-up (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_station_transformer_fire_close-up.jpeg), and after (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/power_station_transformer_fire_after.jpeg))
sensors
accelerometer bearing signature analysis experiment (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/bearing_signature_analysis_lab.wmv) (3.3 MB)
bouncing ball accelerometer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/ball_accelerometer.wmv) (0.7 MB)
computer mouse relative encoder (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/computer_mouse.wmv) (1.0 MB)
EMG sensor used to control a robot (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/EMG_robot.wmv) (6.0 MB)
encoder components (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/encoder.wmv) (1.8 MB)
infrared proximity sensor used in an automated laboratory rat exercise machine (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/rat_exercise_machine.wmv) (8.0 MB)
inkjet printer components with custom digital encoders (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/inkjet_printer_components.wmv) (6.8 MB)
LVDT principles of operation (http://www.rdpe.com/displacement/lvdt/lvdt-principles.htm)
magnetic pickup tachometer used in a PID speed controller test-stand (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/controls/Woodward/PID_speed_controller.wmv) (4.0 MB)
magnetostrictive position sensor (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/magnetostrictive_sensor.wmv) (0.8 MB)
robot digital encoder components (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/robot_encoder_components.wmv) (4.3 MB)
see also: Adept One robot internal design and construction (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/robotics/adept_robot_construction.wmv) (4.6 MB)
strain gage rosette experiment (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/strain_gage_lab.wmv) (2.4 MB)
strain gage rosette experiment analysis discussion (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/strain_gage_lab_analysis.wmv) (10.3 MB)
PDF file containing analysis summary (http://www.engr.colostate.edu/~dga/mech307/handouts/strain_gage_lab_analysis.pdf)
switches (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/switches.wmv) (1.6 MB)
switch bounce (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/switch_bounce.wmv) (0.8 MB)
thermocouple with a digital thermometer (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/Lab/thermometer.wmv) (4.5 MB)
thermostat with bimetallic strips and mercury switch (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/thermostat.wmv) (2.3 MB)
voice coil (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/mechatronics/voice_coil.wmv) (1.1 MB)See also:

control system demonstrations (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/controls/index.html)
vibration and sound demonstrations (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/vibration_and_sound/index.html) (various examples of spectra, frequency response, and sampling)
robotics demonstrations (http://www.engr.colostate.edu/~dga/video_demos/robotics/index.html)

eng-kareem
14-03-2008, 03:41 PM
يابشمهندس روابط التحميل لا تعمل

ارجو الافادة

وشكرا

eng-kareem
16-03-2008, 10:31 PM
ارجو الرد يابشمهندس

فانا محتاج لهذه الفيديوهات لو امكن حل

وشكرا

eng-kareem
21-03-2008, 10:34 PM
:(
:(
:(
:(
:(
:(

m.bouhabba
02-09-2008, 11:06 AM
link is working
Tank you so much

liyanrcaoqiyue
12-03-2009, 03:18 PM
Shovel out the scientific management of (http://www.zhefiry.com/fendi/20090227020153.html)A humble (http://www.zhefiry.com/fendi/20090227020313.html)Crowd Classification (http://www.zhefiry.com/fendi/20090227020451.html)the donkey (http://www.zhefiry.com/fendi/20090227020559.html)Become lakes (http://www.zhefiry.com/fendi/20090227020659.html)

mohammad abd el alee
01-06-2009, 11:55 AM
شكراا جزيلاا اخي العزيز علي تلك الروابط الرائعة

وجزاك الله كل خير

اتمني لك التوفيق والسداد

اخوك محمد عبد العليم

samhamidi
05-06-2009, 09:48 PM
بارك الله فيك اخى وجزاك الله خيرا

nawwar-s
12-06-2009, 03:48 AM
مشكور أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك كل خير

ابن مصر محمود
27-07-2009, 02:45 PM
جزاااااااك الله كل خير فى موازين حسناتك ان شاء الله

الروابط تعمل كلها

كليك يمين بعدين save as

وشكرا لكم

mo7eb_al5er
17-02-2010, 12:05 AM
جزاك الله كل خير

ابو عاشور
06-08-2010, 10:35 PM
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/062373c4eec.gif

mahmoud hh
10-08-2010, 02:10 PM
بارك الله بجهودكم

senuors
11-09-2010, 03:05 AM
شكرا لك علي الفيديوهات الرائعه

سلمت يمناك

KhSabbagh
15-11-2010, 12:29 PM
مع الشكر الجزيل

وجزاك الله كل خير

اتمني لك التوفيق والسداد

ماتلاب-جديد
03-05-2011, 12:45 PM
جزاك الله خيرا على هذه الروابط ، ادعو الله ان يزيدك علما و همة على تحصيل العلم و ان يرزقك فضل تعليمه لمن يحتاج اليه

deannsn60
17-01-2017, 02:15 AM
Freeware gay porn http://blackgay.net.erolove.in/?page.alexandre gay travel destinations gayed tube jamie foxx gay gay strippers free gay online chat

essa429
30-08-2017, 04:24 PM
معلومات رائعه